Modern technology gives us many things.

Esp 8 Module 10 Pagsunod At Paggalang Sa Mga Magulang Nakatatanda At May Awtoridad

Balita Na Nagpapakita Ng Hindi Paggalang

Balita Na Nagpapakita Ng Hindi Paggalang

5. natututuhan ng isang bata ang pagsunod at paggalang sa pamamagitan ng sumusunod, maliban sa: a. pagmamasid sa mga taong nasa paligid kung paano maging magalang at masunurin. b. pagsangguni sa mga taong kapalagayan niya ng loob at nakauunawa sa kaniya. c. pakikinig at pagsasabuhay ng itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at. Esp 8 modyul 10 1. pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad m o d y u l 1 0 e d u k a s y o n s a p a g p a p a k a t a o 8 2. ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad ang pagkilala sa halaga ng tao o bagay ang nakapagtitibay sa kahalagahan ng paggalang. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay kristo. mamuhay kayong may takot sa diyos at may paggalang sa emperador. efeso 6:2 3. (2) iglang mo ang iyong ama at ina. ito ang unang utas na may kalakip na pangako: ganito ang pangako: (3) ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. igalang ang ama at ina. Modyul10: edukasyon sa. pag papakatao 8. pagsunod at paggalang sa. mga magulang, nakatatanda at may. awtoridad. f ang pagsunod at paggalang sa. mga magulang, nakatatanda at. 1. pagmamasid sa kanilang magulang at ibang kasapi ng pamilya kung paano sila gumagalang sa ibang tao, sa nakatatanda, sa mga may awtoridad, sa pamahalaan, mga opisyal nito at sa mga batas na kaniyang ipinatutupad; maging ang paggalang sa diyos at sa kinikilalang pananampalataya ng pamilya. 2. pagkikinig at pagsasabuhay ng mga itinuturong aral.

Esp 8 Modyul 10 Pagsunod At Paggalang Sa Mga Magulang Nakatatanda At May Awtoridad Part I

Esp 8 Modyul 10 Pagsunod At Paggalang Sa Mga Magulang Nakatatanda At May Awtoridad Part I

Bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad. ii. nilalaman a. paksa:“ pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad b. sanggunian: esp 8 modyul para sa mga mag aaral (pp 256 289) c. kagamitan: projector, laptop, cartolina, tape pentelpen black board. iii. pamamaraan. 1. magbasa at pag aralan ang tunay na tagubilin ng diyos sa paggalang sa mga taong may awtoridad. 2. lagi mong ipanalangin ang mga taong may awtoridad na ikaw ay pamahalaan. 3. maging halimbawa sa kapwa. 4. alamin at unawain na hindi lahat ng pagpapasiya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya aya para sa iyo. 1. January 5, 2016 ·. esp 8: modyul 10: ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad. sa mga nagdaang modyul, naunawaan mo na napagtitibay sa pamilya ang kakayahang magmahal sa kapwa. naunawaan mo rin na ang makabuluhang pakikipagkapwa ay napagtitibay sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng iba nang may pagmamahal.

Pagpapakita Ng Paggalang At Pagsunod Sa Magulang

Pagpapakita Ng Paggalang At Pagsunod Sa Magulang

Esp 8 Modyul 10 Instumental St

Esp 8 Modyul 10 Instumental St

Esp 8 Modyul 10: Ang Pagsunod At Paggalang Sa Mga Magulang, Nakatatanda At May Awtoridad

quarter 3 week 3 4 source: edukasyon sa pagpapakatao ikawalong baitang modyul para sa mag aaral unang edisyon, 2013. " we have to take care of our health." thankyou and god bless! #esp8 #pagsunodatpaggalang #modyul10 sa mga may nais na esp cares for educational purposes esp video lessons melc based modyul para sa mag aaral disclaimer : this channel is intended for educational purposes only. no copyright infringement intended. val live do not own ang paggalang at pagsunod sa magulang, nakatatanda at may awtoridad. subject: esp grade level: 8 teacher lecturer : carmina rose garcia tan. week 3 quarter 3 in esp 8. bakit mahalaga ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, sa mga nakatatanda, at sa mga nasa awtoridad? iyan ang ating g8 bayabas spnhssss maam rosvelle. ang esp8 angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad

Related image with esp 8 module 10 pagsunod at paggalang sa mga magulang nakatatanda at may awtoridad

Related image with esp 8 module 10 pagsunod at paggalang sa mga magulang nakatatanda at may awtoridad

Comments are closed.